Ακμαία πεζογραφία

Το μυθιστόρημα «Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα» του Δημήτρη Νόλλα Δημήτρης Νόλλας «Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα», εκδόσεις «Καστανιώτη», Αθήνα 1992, σ.σ. 130. Στο έβδομο πεζογραφικό του αφήγημα έφθασε με τον «Τύμβο κοντά στη θάλασσα» ο Δημήτρης Νόλλας, έχοντας τα τελευταία είκοσι χρόνια υπομονετικά δημιουργήσει ένα μικρό σε όγκο έργο, με ιδιότυπη, ωστόσο, και σημαντική…