Μπροστά στη «βιτρίνα» του συγγραφέα

Η γέννηση ενός διηγήματος ενώπιον του αναγνώστη. Δημήτρης Νόλλας, «Μικρά Ταξείδια», «Καστανιώτης», σελ. 209, δρχ. 3.120 Τα πρόσφατα «Μικρά Ταξείδια» του Δημήτρη Νόλλα αποτελούν μια διακύμανση στα όρια του λογοτεχνικού φάσματος – η οποία επιπλέον εξαντλεί τα πιθανά μήκη κύματος: από την ημερολογιακή καταγραφή ώς την προ οφθαλμών μας γένεση ενός διηγήματος. Η μισή αλήθεια…