Οι πολλές μορφές της εσωτερικής ξενιτιάς

Το νέο μυθιστόρημα του Δημήτρη Νόλλα, «φωτεινή μαγική», μια μαρτυρία εσωτερικής πτώχευσης και κυνισμού. Πικρό είναι το νέο μυθιστόρημα του Δημήτρη Νόλλα, παρότι ο τίτλος που το σκέπει, «φωτεινή μαγική» (με πεζό το πρώτο γράμμα της «φωτεινής», εφ’ όσον η κρίσιμη λέξη οφείλει να διπλασιάσει το νόημά της και να λειτουργήσει ωs όνομα και ως…