Αυτοαναφορικότητα και ορισμός

Δημήτρης Νόλλας: «φωτεινή μαγική». Μυθιστόρημα. 2η έκδοση. ΑΘήνα, Καστανιώτης 2000, 141 σελ. Τελειώνοντας την ανάγνωση του τελευταίου μυθιστορήματος του Δημήτρη Νόλλα και κάνοντας έναν σύντομο, σχηματικό αλλά περιεκτικό απολογισμό, ασφαλώς και δεν θα διαφύγουν της προσοχής μας τα εξής γνωρίσματα: α) Η ανεπιφύλακτη και παθολογική στάση του απέναντι στους οικονομικούς μετανάστες και –παλιότερα– στους πολιτικούς…