Το βάρος μιας ανεξόφλητης ενοχής.

Το βάρος μιας ανεξόφλητης ενοχής. Η πάλη της μνήμης με το αίσθημα του φόβου και της προδοσίας. Δημήτρης Νόλλας, «Από τη μία εικόνα στην άλλη», Καστανιώτης, σελ. 174 Φόβος, ενοχή, προδοσία: αυτό είναι το ψυχολογικό τρίπτυχο που πρυτανεύει στο καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Νόλλα – βιβλίο το οποίο έλκει ευθέως την καταγωγή από δύο παλαιότερα…