Εικόνες και είδωλα

Ο αυτόματος τρόπος υποδοχής και υπόδειξης ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι η σύγκρισή του με ανάλογα και δυσανάλογα κείμενα, προκειμένου να ενταχθεί, περιγραφικά και αξιολογικά, στην οικεία γραμματολογική του βαθμίδα. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις ο συγκριτικός αυτός αυτοματισμός, προσώρας τουλάχιστον, αναστέλλεται, οπότε το συγκεκριμένο λογοτέχνημα επιβάλλει στον αναγνώστη την ασύγκριτη μοναδικότητά του. Ίσως η αυθαίρετη αυτή…