Μύθος και πλοκή

Στα σημαντικά έργα δημιουργείται καθ’ οδόν ένταση μεταξύ προβλέψιμου μύθου και απρόβλεπτης πλοκής. Η τύχη της λογοτεχνίας (της αφηγηματικής προπάντων αλλά και της δραματικής) κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη διασταύρωση μύθου και πλοκής στο εσωτερικό του λογοτεχνικού κειμένου. Αν ο μύθος ταυτίζεται με την πυρηνική υπόθεση ενός έργου (που κάποτε αποτυπώνεται συνοπτικά και στον…