Βαθιά, στο πηγάδι*

Δημήτρης Νόλλας. «Από τη μια εικόνα στην άλλη». Αθήνα, Καστανιώτης 2003, 175 σελ. Αυτό που θα δέσει και θα εκτινάξει τη σχέση τους είναι η κλοπή μιας εικόνας και το θάψιμό της σ’ ένα πηγάδι. Τότε αρχίζουν να ζουν πραγματικά, κι αυτή η πράξη θα είναι για τη φιλία τους μια τελετουργία μετάβασης απ’ τον…