Αντικατοπτρισμοί της πραγματικότητας

Δημήτρης Νόλλας, «Από τη μία εικόνα στην άλλη», Αθήνα, Καστανιώτης, 2003. σελ. 192 Το τελευταίο μυθιστόρημα του Δημήτρη Νόλλα έχει δύο σημαντικές και αλληλένδετες αρετές: την πυκνότητά του και το εύρημα των πολλαπλών διαδοχικών εικόνων που υπαινίσσεται στον εύστοχο τίτλο του. Ενώ πολλά από τα σύγχρονα μυθιστορήματα εκτείνονται σε μεγάλο αριθμό σελίδων (χωρίς αυτό, βέβαια,…