Σκόρπια φύλλα

Δημήτρης Νόλλας, «Ο παλαιός εχθρός», Διηγήματα, Εκδ. «Καστανιώτης», Αθήνα 2004, σελ. 122 Μελετώντας τώρα σε βιβλίο, ως ενιαίο σώμα, τα «Σκόρπια φύλλα» (δηλαδή διηγήματα που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά της Αθήνας και της περιφέρειας τα τελευταία χρόνια) του γνήσιου διηγηματογράφου Δημήτρη Νόλλα, σου δημιουργείται η εξής εντύπωση: πως η παραγγελία της συγγραφής πόρρω απείχε από…