Ο καιρός του καθενός

Υπό άλλες συνθήκες ο Δημήτρης Νόλλας θα ήταν ένας πρώτης τάξεως συγγραφέας της λεγόμενης “μαύρης” λογοτεχνίας. Από τα πρώτα του βιβλία τον ενδιέφερε ένας κόσμος που κινείται γύρω από ένα όριο, ένας κόσμος που αναζητεί με άγχος και με αγωνία να απαντήσει στην κατάσταση της ρευστότητας που τον χαρακτηρίζει, συνήθως χωρίς να τα καταφέρνει, καθώς…