Ο γνωστός συγγραφέας Δημήτρης Νόλλας διατηρεί τις ίδιες εμμονές και την ίδια διάθεση να τις «ξεφορτωθεί» (μέρος Α)

Ο Δημήτρης Νόλλας είναι συχνός επισκέπτης και πιστός φίλος της Κύπρου, ειδικότερα τα τελευταία 15 χρόνια. Ένας καλός άνεμος τον έφερε πάλι την εβδομάδα που πέρασε προκειμένου να συμμετάσχει στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα «Κύπρος: Λογοτεχνικός Προορισμός», που διοργανώνει ο Οργανισμός Ιδεόγραμμα. Ο ίδιος και άλλοι τέσσερις συγγραφείς από το Μεξικό, τη Χιλή, τη Ρουμανία και…

United Macedonia

Όπως θα λέγαμε United Fruit Company: μια εταιρεία που παραγγέλλει περίτεχνα οπλικά συστήματα και στόλο. Ναι, στόλο. Για να τον ελλιμενίσει προφανώς στην Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, όταν η Macedonia θα γίνει United. United όχι βεβαίως στο πλαίσιο μιας ουράνιας πολιτείας, αλλά ενός κρατικού μορφώματος, αποτελούμενου από την ελληνική Μακεδονία (πρωτίστως), την βουλγαρική Μακεδονία και…