Ανάμεσα στην ελπίδα και στην επίγνωση

«Κάθε τι έχει είτε μια τιμή είτε μια αξιοπρέπεια. Ο,τι έχει μια τιμή, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο ισότιμό του. Ο,τι είναι υπεράνω κάθε τιμής και συνεπώς δεν έχει κανένα ισότιμό του, αυτό έχει αξιοπρέπεια», λέει στα «Θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών» ο Ιμάνουελ Καντ (1785) και ο Δημήτρης Νόλλας κάνει την ηθική αυτή…