Αγαπώντες και αγαπώμενοι

Απογοήτευση μας είχε προκαλέσει πέρυσι την άνοιξη η αγγελία της προσεχούς έκδοσης απάντων των διηγημάτων του Δημήτρη Νόλλα. Μια παρόμοια πρόθεση δεν έχει, βεβαίως, τίποτα το επικριτέο. Μόνο που η έκδοση Απάντων δηλώνει το τετελεσμένο ενός έργου, κι αυτό, στην περίπτωση ενός καθόλα μάχιμου συγγραφέα, ενέχει σπέρμα παραίτησης. Εικάσαμε, ωστόσο, και μια διαφορετική εκδοχή για…